Cirkelstolen (PP130) hans J. Wegner

Precis som Flagglinestolen tycks Cirkelstolen vara fullständigt

olik Hans J. Wegners övriga historiska stolar. Därmed illustrerar

den hans kreativa genialitet och spännvidd.

 

/cirkelstolen.jpg

Lånad från Lauritzons.

 

När Hans J. Wegner skapade Cirkelstolen hade

han gjort hundratals stolar, de flesta av dem i 

omisskännelig Wegnerstil. Cirkelstolen och dess

föregångare, Flagglinestolen, visar att Wegners

innovativa och kreativa ande fortfarande var

närvarande.

Trots att Wegner älskade trä och var känd för att

ägna mycket tid åt att forma och att sandpappra

sina verk planerade han ursprungligen att 

göra huvudformen, cirkeln, av böjt järn. Men 

till slut utvecklade snickarmästaren Soren

Holst Petersen och gesällen Henry Fisker vid PP

Möbler en specialmaskin för att i trä tillverka den

cirkelformade ringen som utgöt huvuddelen av 

stelens design.

I Cirkelstolen använder Wegner material som

också finns i många av de andra stolar som han

skapade- såpad massiv ask i stommen samt

flätad flagglina. Stolen producerades från 1986.

Text lånad från Stolar Moderna klassiker Cirkelstolen s.182

 

Att hålla utkik efter!

Orginalstolen är av ask.

Tips!

Räkna med at betala 

från ca 50800:- för

en stol i såpad ask.

 

20 Jun 2016